ขอความร่วมมือนักเรียนที่เดินทางกลับต่างจังหวัด กลับภูมิลำเนาของตนเองให้กลับมายังจังหวัดพื้นที่ตั้งของโรงเรียน เพื่อกักตัว เฝ้าระวัง และดูอาการ 14 วัน

#แจ้งนักเรียนและผู้ป

Read more

โรงเรียนบ้านแก่งสะเดา ประกาศเลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 เป็นวันที่ 14 มิถุนายน 2564

โรงเรียนบ้านแก่งสะเดา ประกาศเลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 เป็นวันที่ 14 มิถุนายน 2564
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร 037-609634
www.ksd.ac.th

Read more

โรงเรียนบ้านแก่งสะเดาขอเชิญผู้ปกครองและนักเรียนเข้าร่วมกลุ่มไลน์

โรงเรียนบ้านแก่งสะเดาขอเชิญผู้ปกครองและนักเรียนเข้าร่วมกลุ่มไลน์

Read more