รายงานผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสถานศึกษา

เผยแพร่รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษา นายเปี่ยมศักดิ์ เดชขันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งสะเดา

https://drive.google.com/file/d/1Hwe2vTl8T7qZbEvHDNrUPRfoSZF8lavA/view?usp=sharing