แจ้งวันเปิดภาคเรียนและประชุมผู้ปกครอง

โรงเรียนบ้านแก่งสะเดาแจ้งเปิดเทอมวันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 แบบเรียนที่โรงเรียน(ON-SITE)พร้อมกันทุกระดับชั้น และเรียนเชิญผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล2-ป.3 ประชุมในวันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564 ผู้ปกครองชั้น ป.4-ป.6 ประชุมในวันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 ณ โรงเรียนบ้านแก่งสะเดา เวลา 09.00 น.