นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบ O-NET

13 มีนาคม 2563 โรงเรียนบ้านแก่งสะเดา โดยการนำของ ผอ.เปี่ยมศักดิ์ เดชขันธ์ นำนักเรียนลงสนามสอบ O-NET ณ โรงเรียนบ้านมหาเจริญ ในการสอบครั้งนี้มีนักเรียนโรงเรียนบ้านแก่งสะเดา จำนวนทั้งสิ้น 22 คน