ขอความร่วมมือนักเรียนที่เดินทางกลับต่างจังหวัด กลับภูมิลำเนาของตนเองให้กลับมายังจังหวัดพื้นที่ตั้งของโรงเรียน เพื่อกักตัว เฝ้าระวัง และดูอาการ 14 วัน

#แจ้งนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนบ้านแก่งสะเดาขอความร่วมมือนักเรียนที่เดินทางกลับต่างจังหวัด กลับภูมิลำเนาของตนเองให้กลับมายังจังหวัดพื้นที่ตั้งของโรงเรียน เพื่อกักตัว เฝ้าระวัง และดูอาการ 14 วัน ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณะสุขและเตรียมพร้อมในการเปิดภาคเรียน วันที่ 1 มิถุนายน 2564