ความดีของนักเรียน โรงเรียนบ้านแก่งสะเดา

# วัน/เดือน/ปี ชื่อ-นามสกุล ชั้น ความดีที่ทำ
22 2021-05-07 10:03:28 อนุวัฒน์ แก้วภูบาล ป.5 ทดสอบครับ
23 2021-06-22 09:57:34 เด็กชายพีรพล กิจขุนทด ป.5 ช่วยครูปิด-เปิด อาคารเรียนตอนเช้า
24 2021-06-25 12:31:36 เด็กหญิงจันทร์นภา อินทร์คำ ป.6 เก็บเงินได้ 100 บาท ส่งคืนครู